SITTANDE

20/21

Kalypso

Ordförande

Timon

Sekreterare

misselä

matansvarig

celebi

asp- och
inköpsansvarig

Duplo

Vice Ordförande

exo

kassör

Sanchez

it-ansvarig

b1

yoshi

(s)lampansvarig

meme-, dônk- och bålansansvarig

Misty

qvicken

Aspansvarig
och reiseleiter

pr- och
förrådsansvarig

zonic

puzzzel

aspgeneral
och maestro

dekoransvarig

whiskas

aragrog

aspansvarig

alkoholansvarig
och standarhållare

tetris

eros

stellan

och lokalansvarig

märkes- och dekoransvarig

buddha

vpfcs

rubic

aspansvarig